Farmor sänker sjörövarskepp

I dessa tider av desinformation och klimatförnekelse är det extra viktigt att lyssna på vad vetenskapen har att säga om vad som även det är vår tids största problem - rasismen och afrofobin.

Genom ett banbrytande akademiskt samarbete kan vi presentera en barnbok baserad på de senaste rönen från postkoloniala studier.

Boken grundar sig i den levda erfarenheten hos en grupp normbrytande afrikanska entreprenörer i den spirande sjöfartsnäringen, och belyser särskilt de europeiska cis-kvinnornas roll i att upprätthålla koloniala maktstrukturer.


Ladda ner boken (PDF, 12.3MB)